Bio

English Bio

Magnus is one of eight founders of Mackmyra Svensk Whisky AB and was CEO from the start in March 1999 to May 2020. Between June 2020 and May 2021, he worked with export development and led the establishment of Mackmyra's international online sales and marketing during the pandemic.

Mackmyra and Magnus is one of the driving forces in the creation and emergence of the new Swedish industry with alcohol producers that went from a handful when Mackmyra was started to about 770 in 2021.

Mackmyra is a pioneer in "New World Whisky" - a rapidly growing global phenomenon of innovative new whisky distilleries from unexpected new countries. Magnus has been described as one of the phenomenon's driving pioneers "trailblazers" by Ingvar Ronde in the book Malt Whisky Yearbook 2022.

In June 2021, Magnus started his own company Magnus Dandanell AB, where the first assignment is to write and publish the e-book “Whisky Entrepreneur – My Mackmyra Story” about the 22 years with Mackmyra.

Svensk Bio

Magnus är en av åtta grundare till Mackmyra Svensk Whisky AB och var VD från starten i mars 1999 till maj 2020. Mellan juni 2020 och maj 2021 arbetade han med exportutveckling och ledde bland annat etablerandet av Mackmyras internationella online försäljning och marknadsföring under pandemin.

Mackmyra och Magnus är en av de drivande krafterna i skapandet och framväxandet av den nya svenska branschen med alkoholproducenter som gått från någon handfull när Mackmyra startades till ca 770 st 2021.

Mackmyra är en pionjär i ”New World Whisky” – ett snabbt växande globalt fenomen av innovativa nya whisky-destillerier från nya oväntade länder. Magnus har beskrivits som en av fenomenets drivande banbrytare ”trailblazers” av Ingvar Ronde i boken Malt Whisky Yearbook 2022.

I juni 2021 startade Magnus det egna bolaget Magnus Dandanell AB där första uppdraget är att skriva och publicera e-boken “Whisky Entrepreneur – Min Mackmyra Story” om de 22 åren med Mackmyra.