Bio

Magnus är en av åtta grundare till Mackmyra Svensk Whisky AB och var VD från starten i mars 1999 till maj 2020. Mellan juni 2020 och maj 2021 arbetade han med exportutveckling och ledde bland annat etablerandet av Mackmyras internationella onlineförsäljning och marknadsföring under pandemin .

Mackmyra och Magnus är en av de drivande krafterna i skapandet och framväxandet av den nya svenska branschen med alkoholproducenter som gått från någon handfull när Mackmyra startades till ca 770 st 2021.

Mackmyra är en pionjär i ”New World Whisky” – ett snabbt växande globalt fenomen av innovativa nya whiskydestillerier från nya oväntade länder. Magnus har beskrivit som en av fenomenets drivande banbrytare ”trailblazers” av Ingvar Ronde i boken Malt Whisky Yearbook 2022.

I juni 2021 startade Magnus det egna bolaget Magnus Dandanell AB där första uppdraget är att skriva och publicera e-boken “Whisky Entrepreneur – Min Mackmyra Story” om de 22 åren med Mackmyra.